قالب پرده اچ20 توسط جرثقیل بالا برده می شود


نرو،توسط قالب های پرده اچ 20 چوبی که تماما از طرف این شرکت در حالت توسعه یافته و کاربردی از جمله استفاده،حمل و نقل و نگهداری پس از اتمام کار بصورت خیلی ساده در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است.کاربرد آسان با طراحی جهانی که با توجه به سوابق درخشان کاری در کارگاه های ساختمانی انبوه زمان و منبع انسانی را در سازه های قالب پرده به حداقل می رساند.

به روی شاقول رساندن و تمیز کردن سطح قالب با چند حرکت ساده قابل اجرا شده است.جدای این شرکت آنکراژ های استفاده شده بتن در بالا بردن قالب را با تنوع و جزئیات بسیار زیادی در اختیار استفاده کنندگان قرار داده است.

 

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net