قالب های پرده بالا رونده هیدرولیکی H20


نرو ، در این سیستم نیز همانند قبل تیغه های چوبی اچ 20 را در سازه های بزرگتر به صورت وسیع با به کار بردن سیستم بالا برنده هیدرولیکی و لوازم مربوطه خود در اختیار شما قرار داده است.

این سیستم با نحوه حمل ونقل آسان ، نگهداری بعد از اتمام کار ، طراحی جهانی و با بدست آوردن نتیجه های عالی از پروژه های انجام یافته توسط بهترین تیم کاری ، موفق شده است نیروی کاری را به حداقل برساند.بر روی شاقول آوردن قالب ها و تمیز کردن قالب ها با چند حرکت ساده به مرحله عمل رسانده شده است.ضمنا سازه های فلزی داخل بتن را در سیستم بالا رونده با دیتایل های متنوعی توسط این شرکت در اختیار شما قرار داده شده است.

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net