NeMax قالب پرده


نرو با استفاده از پلای وود و یا کامپوزیت با چارچوب فولاد روکش دار قالبی بسیار کارا به نام سیستم قالب نیمکس را پدید آورده و به مرحله اجرا رسانده است.از خصوصیات بارز این سیستم ، ساده بودن آن و استفاده از حداقل لوازم می باشد.

نحوه استفاده بسیار آسان با مقاومت بیشتر در استفاده های مکرر در پروژه ها مربوط به استفاده نرو از پلای وود های با کیفیت و چارچوب فولاد سخت با روکش ضد زنگ در این سیستم می باشد.به صورتیکه شما نیز با استفاده کردن از این سیستم ساده و مرغوب متحیر خواهید شد.

با ساختن پانل های این سیستم در ابعاد مختلف که بنا به ابعاد نقشه ساخته می شوند شما می توانید هر سازه بتنی را از غیر ممکن به عمل در آورید.جدای این مزایا مهمترین مزیت این سیستم در خدمات و سرویس شرکت نرو جهت استفاده از این قالب هااست .

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net