قالب پرده نمین(Nemin)


 

نرو دوباره با استفاده از پلای وود و کامپوزیت با چارچوب فولاد سخت قالب دیگری را بنام نمین ، با
لوازمی متفاوت ایجاد کرده که از نحوه مونتاژ بسیار ساده ای برخوردار است
.

کاربرد آسان ، عمر طولانی در مقابل استفاده در دفعات مکرر بدلیل استفاده از پلای وود های با کیفیت زیاد و استفاده از فولاد سخت در چارچوب آن ، این قالب را به یک قالب کامل و مستحکم تبدیل کرده است.در اصل شما با دیدن این سیستم که به طرز ساده ای از قفل ها به هم متصل شده و بتن ریزی
می شود متحیرخواهید شد
.

این قالب ها نیز دارای ابعاد مختلفی بسته به نوع نقشه می باشند که در جای جای پروژه می توانید از این نوع قالب استفاده مناسب حال خودش را ببرید.تنها نقطه ای که این قالب ها را از سیستم قالب نیمکس جدا می کند نحوه مونتاژ و نصب آن بوده که نیازی به جرثقیل ندارند.تنها اختلاف این قالب با قالب نیمکس در ابعاد کوچکتر آن است که در بقیه موارد همانند قالب نیمکس می باشد.جدای همه این ها تنها بهانه کاربرد این قابها می تواند به سرویس کاری شرکت نرو باشد که بسیار مهم و حائز اهمیت است.

 

Copyright (c) 2014 Neru Co. Ltd. / Designed by Kayra.Net